ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΑΣ PHILIPS S BAG

  • Κωδικός: 90509091

PHILIPS ELECTROLUX AEG  

9000844853 , 9001660076 , 2190791067 , 9002564723 ( ELECTROLUX )

S-BAG 

Sydney-Mobilo-Specialist-City-Line-Performer

AEG GR30 EQUIPT

PHILIPS

8838.021.00000 Sydney

Activ Perfum  FC 9103 

Animal Care Carpet

Animal Care FC 9110 Specialist

Animal Care FC 9154 Performer

Animal Care HR 6988 Specialist

Art Floor FC 9102 Specialist

Barcelona FC 8401 City Line

Berlin          

BHR 8345               

Bonny Blue   

California HR 8539 Mobilo/Mobilo Plus

Carpet FC 9108 Specialist

Chicago           

City Line FC 8400- 8499      

City Line HR 8368- 8378         

Control FC 9112           

Easy Life FC 8130-8139

Express                                   

Expression HR 8300- 8349       

Expression FC 8200- 8219        

Expression FC 8600- 8649            

FC 2101/01 Tri Active     

Universe 2

FC 8021           

Spec: Reach&Clean

FC 8022/01          

FC 8022/03          

Clinic-Anti-allergy

FC 8130-8139 Easy Life

FC 8200-8219 Expression/Gemini

FC 8380-8399 Impact /Plus

FC 8400-8499 City Line

FC 8401 C.L. Barcelona

FC 8402 Universe

FC 8421 C.L. Singapore

FC 8422 C.L. Sevilla

FC 8424  1700 W C.L. Venice

FC 8429 C.L. Oslo

FC 8600-8649  Expression

FC 8601 , 8602 Expression

FC 8604 , 8606 Expression

FC 9000-9049 Universe

FC 9016/01, 9018/01 Universe 2

FC 9000-9049 Universe

FC 9050-9079 Jewel

FC 9054 jewel Fresh Air

FC 9056 Jewel

FC 9080-9099      

FC 9100-9149      

FC 9102 Spec: Art Floor

FC 9102 Reach & Clean

FC 9103 Spec: Activ Perfum

FC 9104 Spec: Hygiene

FC 9106 Spec: Hard Floor

FC 9108 Spec: Carpet

FC 9110 Spec: Animal Care

FC 9112 Spec: Control

FC 9114 Spec: Multi

FC 9122/20 Spec: Hygiene 2000W

FC 9128 Spec: Animal Care

FC 9150-9179 Performer

FC 9152 Perf: Super Parquet

FC 9154 Perf: Animal Care

FC 9162 Super Parquet

FC 9300-9309 Silent Star

FC 9810               

Fresh Air  FC 9054 Jewel

Fuchsia         

Gemini FC 8200-8219    

Hard Floor  FC 9106  Specialist

Helsinki    

Holland                                  

HR 6988 Spec: Animal Care

HR 6998 Sydney

HR 6999 Sydney

HR 8200-8299 Expression

HR 8300-8349 Expression

HR 8300 , 8310 , 8323       

HR 8330 , 8331 , 8345 , 8346/C     

HR 8350 - 8367 Impact/ Plus

HR 8368 - 8378 City Line

HR 8370 Rio

HR 8380 , 8384 , 8388 Impact

HR 8388 xlmpact

HR 8390 Impact Excel

HR 8394 , 8396 Impact Excel

HR 8399               

HR 8402 Barcelona

HR 8500 - 8599 Mobilo-Impact

HR 8500 , 8512 , 8514       

HR 8514 Sahara

HR 8522 , 8525 , 8532       

HR 8534 , 8536 , 8539       

HR 8539 California

HR 8542 , 8546 , 8556       

HR 8564 - 8568      

HR 8566 , 8568 Mobilo Plus

HR 8569 , 8572 Mobilo Plus

HR 8599               

Hygiene  FC 9104                   

Impact FC 8380-FC 8399    

Impact HR 8350-HR 8367  

Impact HR 8380 , 8384 , 8388         

Impact excel HR 8390 ,394 , 8396   

Impact Plus FC 8380-FC 8388    

Impact Plus HR 8350-HR 8367 

Jewel FC 9050-FC 9079      

Jewel Fresh Air FC 9054                     

London                         

Mellow Yellow                                  

Miami                                  

Milano                                     

Mobilo 425 - 1600 Watt max

Mobilo HR 8500- 8599    

Mobilo plus HR 8566 , 8568 , 8569 , 8572  

Monte Carlo                           

Multi FC 9114   

New York            

Oslo FC 8429     

Paris                         

Parquet Plus 1800W                       

Universe

Performer FC 9150-FC 9179      

Performer Hygiene                             

PJA 3  B1       

HR 8568/A - 050405

Reach & Clean FC 9102         

Rich and Clean FC 8021   

Rio HR 8370                        

Roma                                       

S - Bag                                   

S - Dog                                   

Sahara HR 8514 Mobilo/Mobilo Plus

Sevilla FC 8422          

Sidney                                   

Singapore       

FC 8421 

Specialist       

FC 9100 - 9149           

Stockholm                              

Studio Power  FC 9080-9099

Super Parquet  FC 9152      

Sydney           

HR 6999 / FC8021      

Sydney +                            

Tokyo - Tokio       

Transparent Bonny Blue         

Tri-active        

Tri-active        

FC 2101/01 Universe 2

Turbo Max 280 , 300  

HR 6999 Mobilo / Mobilo Plus

Twist & Clean                        

Universe         

FC 9000 - 9049           

 FC 9016/01, 9018/01, 2101/01 Tri Active     

VC 9006                    

Venice FC 8424  1700W    

Wild Lime / Line                   

Xlmpact  HR 8388                 

AEG  

AEG 6110                            

AAM 6100-6199 AirMax

AAM 6106 , 6107 AirMax-Dingo

AAM 6200 Oko - AirMax

AAM 6216 , 6217 Oko - AirMax

AAM 6300 CD, 6324          

AAM 7124 POW  

ACX 6207               

ACX 6208 Cyclone XL

AE 4620 , 4622 , 4640       

AEC … 7570-7572 Clario serie

AEO 5450               

AEP 3515 , 3525  1800W

AEP … Pluto serie

AET 7700 - 7799 Twintech

AirMax AAM 6100-6199       

Airmax ZAM 6100-6195        

Airmax UC 6100-6199           

Airmax με Airbasket

AM …  Maximus

AMX … Maximus

AO …  Oxygen+

AOS …  9300-9352 Oxy³System

AUS …  4030, 4040 Ultra Silencer

AUS Oko 3000 Ultra Silencer

AV 1131 Falcon

AVC 1110 VivaControl Essential

AVC 1120 , 1121 VivaControl Power

AVC 1130 , 1131 VivaControl Parketto

AVC 1140 VivaControl Turbo

AVC 1150 VivaControl Remote control

AVC 1160 , 1161      

AVC 1170 , 1171 , 1190     

AVC 1220 - 1230       

AVC … 1110 - 1190      

AVG..                        

AVQ 1800 , 2000     

AVQ 2100 Viva Quick Stop Essential

AVQ 2101 Viva Quick Stop Parketto

AVQ 2102 , 2103 Viva Quick Stop Power

AVQ 2107 Viva Quick Stop

AVQ 2111 - 2114  Viva Quick Stop

AVQ 2131-2138 Viva Quick Stop

AVQ … QS Elegance

AVQ … 2100 - 2190 Viva Quick Stop

Clario 2 AEC…                       

Dingo AAM 6106

entry RF 1600                     

Essensio AEO 5450

Essential AVC 1110 VivaControl

Falcon AV 1131                    

Grobe Gr. 200 , 205 System_Pro/VivaControl/VivaQuick Stop

Jet max                       

Maximus AM…/AMX…

Maximus 2000-2200      

Metall  RF 1900                     

Oko 3000 Ultra Silencer

Oxy³System AOS 9300-9352         

FC8021/03

Oxygen+ E-201B  

P 1- 999  System_Pro

P 3,5 Tiger   

PA 6 AVQ 2101

PA 7 AVQ 2107 , 2136

Parketto AVC1130 1900W  Viva Control

Parquetto RF 1800                     

PDB 2 AAM 6105, 6106       

PF 2                     

Pluto 1800W AEP 3515

Pluto serie AEP …

Power AVC1120 VivaControl

Pro P 3, P 5  Tiger

PS 2                     

QS Elegance   AVQ …                     

Quick stop AVQ 2112,2113, 2114          

Quick stop U 4410 - 4440  

Quick stop essential  AVQ 2100                               

Quick stop Parquetto  AVQ 2101                             

Quick stop Power  AVQ 2102                                  

Red Fox Vampyr

RF 1500-2000      

RF 1600 entry

RF 1800 Parquetto, Sivo

RF 1900 Metall

RF 2000 Ultra

Sivo RF 1800                     

System Pro 3, 4, 5  Gr.200/s-bag

System_Pro P 1 - P 999 Gr.200/s-bag

Tiger                           

Turbo AVC1140 VivaControl

Twintech AET 7700-7799         

U 4410-4440 Quickstop

UC 6100-6199 AirMax

Ultra RF 2000                     

Ultra Silencer AUS 4030, 4040 E 201B

Viva Control AVC1110-1190 Gr.200/s-bag

Viva Control AVC1220-1230         

Viva Control ZVQ1010, 1050         

Viva Control Essential AVC 1110

Viva Control Parketto AVC 1130

Viva Control Power AVC 1120

Viva Control Remote control AVC 1150

Viva Control Turbo AVC 1140

Viva Quick Stop Essential AVQ 2100

Viva Quick Stop Parketto AVQ 2101

Viva Quick Stop Power AVQ 2102

Viva Quickstop AVQ 2100-2190    

Gr.200/s-bag

ZAM 6100-6195 AirMax

ZE 2210-2277 Ergospace

ZO 6320-6352 Oxy3System

ZVQ 210 Viva Quickstop

ZVQ 1010 , 1050 Viva Control

ELECTROLUX                              

 1500-1750 Bolido

2253XXL , 2271XXL , 2272 XXL     

4500-4595 Bolido

5010-5045 Silence

119162.0  E200/E202/S-bag code no

AOS 9300-9352 Oxy³System

AUS 4330, 4040 Ultra Silencer

Bolido Z 4500 -4595  

Clario Z 1900 -2095 S-bag

Clario Z 7510 -7549  

Clario  AEC 7570-7572 

Clario Duo Clean                               

D 726                 

E 54A  Clario, Excelio, Oxygen, SmartVac

E 200B , 201B , 202 , 203 , 205    

Clario, Excelio, Oxygen, SmartVac

EL 6985B Ultra Silencer

Ergospace ZE 2200-2299            

Ergospace XXL                                 

Excellio Z 5000 -5295  

FC 8021/03

Green Ergospace                                

Maximus  ZXM …                     

Oxy³System ZO 6310-6360  E-201B s-bag

Oxy³System AOS 9300-9352  

Oxygen Z 5500 -5695   E-200  s-bag

Oxygen Z 5900 -5995  

Oxygen Hygienica                             

Oxygen+  Z 5000 -5695  

Oxygen+  Z 7320 -7399   E-201B s-bag

Power Max Z 5210 , T 1500

Remote control Z 5650            

Smartvac Z 5000 -5695  

T 1500  Power Max

Ultra Silencer  EL 6985 B     

Ultra Silencer  Z 3300 -3395   E-201B  s-bag

Ultra Silencer  Z 3920 -3990  

Ultra Silencer  AUS 4330 , 4040        

Ultra Silencer  ZUS 3300 - 3399         

Viva Control                          

WOR-BAG                            

XXL 19-60   Ergospace

XXL 62                   

XXL 110 , 130 Ergospace

XXL 140, 141, 150, 160  Ergospace

XXL 200, 220  Ergospace

XXM …  Maximus

Z 1900-2095  Clario S-bag

Z 3300-3395  Ultra Silencer

Z 3920-3990  Ultra Silencer

Z 4500-4595  Bolido S-bag

Z 5000 Silence

Z 5000-5295 Excellio S-bag

Z 5000-5695  SmartVac

Z 5010- 5045 Silence

Z 5210 SmartVac Power Max

Z 5320 Excellio

Z 5500-5695 Oxygen

Z 5900-5995 Oxygen S-bag

Z 7300-7399 Oxygen+ S-bag

Z 7510-7549 Clario S-bag

Z 7574 Clario S-bag

ZAM 6100-6199  Air Max

ZE 310, 320, 330, 340, 350         

ZE 2200-2299  Ergospace

ZE 2210 , 2220 , 2230 , 2233 , 2234 , 2251 , 2260 ,

     2262 , 2270 , 2271 , 2272 , 2274 , 2277   

Ergospace

ZO 6300-6399  Oxy³System

ZO 6310, 6320, 6330, 6350, 6352  Oxy³System

ZP 3525               

ZUS 3300-3399  Ultra Silencer

ZUS 3900-3999  UltraSilencer 

ZUSG  3000  Ultra Silencer Green

ZV 1010-1050 Viva Control

ZVQ 2100-2103  Viva Quickstop

ZX 3351               

ZXM … Maximus

EURELEM: 6991A , 6992A , 6996A

GOBLIN: FC 8404

HANSEATIC: 732326

HUGIN:

HN 7000 - 7050

HN 7005 , 7010 ,7015 , 7020          

HN 8000   

Stratos / Stratus HN 7020      

Titan HN 7005, 7010, 7015

Tornado                      

MIOSTAR

HN 6500 , 6900

HN 7500   

Super VAC 7600, 7700, 7800

VAC 7600, 7700, 7800

NATIONAL: FC 9014 – 9026 Universe

PRIVILEG: 516.341 , 104.396 , 158.096 , 158.096 , 186.521 ,

                   258.921 , 356.887 , 426.887 , 437.841 , 479.940 ,

                   513.341 , 516.341 , 661.349 , 989.443 , Clean

PROGRESS: Bolido 1500 - 4595

PROPAIR by Elvaco: 51604           

SATRAP: Aspira King 1800

SMART VAC: Z 5000-5695

TORNADO

Bolido 1500-1750

Bolido 4500-4559

Calypso TO 6310-6330

Calypso TO 6510-6530

City Line HR 8370/01, /02

E 15, 18, 40, 41/A

Essensio TO 4605-4625N

Expression HR 8300-8399

Modelys CA 6200-6290

Super Pro TO 30, 50, 55

TO 30  Super Pro

TO 50, 55

TO 4605 - 4625N

TO 6310 , 6320 , 6330

TO 6421   

TO 6510-6530

TO 6510, 6520, 6521, 6530

TO 6600, 6620

Turbo Max 280     

WOR-BAG                

VOLTA

AirMax UC 6100-6199

Bolido U 4500  - 4595

CA 6200-6290

Control U 4610  - 4640

Maximus U 7510  - 7540

Modelys  U 6200  - 6290

Quickstop U 4410  - 4440

U 4410 - 4460

U 4610 - 4640

U 6200 - 6290

U 6410 - 6430

U 7510 - 7540

UC 6100 - 6199

UC 6410 - 6430

ZANUSSI

ZAN 3600 - 3630

ZAN 4610 - 4640

ZAN 7700 - 7799

GR201 , AEQ20

900940429

9002564723

 

 

Αγίας Παρασκευής 31, Περιστέρι 12132
2105732055, 2102696944, 2102696946

Newsletter

Εγγραφείτε και μάθετε για να νέα μας προϊοντα